خدمات کشش لوله

دسامبر 21, 2020
خدمات کشش لوله

خدمات کشش لوله

خدمات کشش لوله خدمات کشش لوله کارگر قادر به تأمین لوله های پایه (MOTHER TUBE) برای تولید لوله های دقیق و لوله های فوق دقیق مورد […]
دسامبر 20, 2020
کشش لوله

کشش لوله

کشش لوله کشش لوله به تغییر دادن مقطع لوله از طریق عبور آن از قالبی به نام دوزه کشش گفته میشود . در روش کشش لوله […]
بورس لوله صنعتی