کشش لوله تهران

دسامبر 20, 2020
کشش لوله

کشش لوله

کشش لوله کشش لوله به تغییر دادن مقطع لوله از طریق عبور آن از قالبی به نام دوزه کشش گفته میشود . در روش کشش لوله […]
بورس لوله صنعتی