کشش لوله

کشش لوله

دسامبر 21, 2020
خدمات کشش لوله

خدمات کشش لوله

خدمات کشش لوله خدمات کشش لوله کارگر قادر به تأمین لوله های پایه (MOTHER TUBE) برای تولید لوله های دقیق و لوله های فوق دقیق مورد […]
دسامبر 20, 2020
کشش لوله

کشش لوله

کشش لوله کشش لوله به تغییر دادن مقطع لوله از طریق عبور آن از قالبی به نام دوزه کشش گفته میشود . در روش کشش لوله […]
دسامبر 20, 2020
كشش لوله با سمبه

كشش لوله با سمبه

كشش لوله با سمبه كشش لوله با سمبه (توپی) ثابت در روش كشش لوله با سمبه شمش سوراخ شده يا لوله اوليه پس از قرار گرفتن […]
بورس لوله صنعتی